ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2555 โรงเรียนดอนบอสโก (DON BOSCO SCHOOL) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก (DON BOSCO TECHNOLOGICAL COLLEGE)

 

 ประกาศ

เรื่อง การรับสมัคร โควตา ปวช. รอบสอง
สำหรับนักเรียน ม.ต้น ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
ได้เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ติดต่อสมัครและสัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง
ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2558

(วิทยาลัยหยุดทำการช่วงวันครู 16-18 มกราคม 2558)
อบรมบุคลากร